Schoolvisie

 

De Wijzer is...

een katholieke school waar er plaats is voor GELOOF.

 • Waar de inspiratiebron van het opvoedingsproject Jezus Christus is.
 • Waar de kinderen door bezielde leerkrachten tijdens godsdienstmomenten Jezus (en zijn leer) beter leren kennen.
 • Waar de leerlingen de waarde van gebed en sacramentele vieringen leren ontdekken.
 • Waar de kinderen tot een waarden-vol christelijk leven opgroeien.
 • Waar we van onze ouders minstens loyaliteit t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinder gebracht wordt, verwachten.

een school waar plaats is voor TOTALE ONTWIKKELING.

 • Waar we proberen het maximum uit de kinderen te halen door hen aangepaste ontwikkelingskansen te bieden.
 • Waar een bijzondere zorg bestaat voor de “kleuren” ; kansarmen, zwakkeren, leerbedreigden.
 • Waar we streven naar een totale ontplooiing (hoofd, handen en hart) van elk kind.
 • Waar we respect vertonen voor en rekening houden met het uniek zijn van elk kind.
 • Waar we open staan voor vernieuwing, waar leerkrachten door bijscholing op de hoogte zijn van nieuwe inzichten, werkwijzen en technieken.

een school waar er plaats is om te LEVEN.

 • Wij besteden veel aandacht en tijd aan het verwezenlijken va positief menselijke relaties tussen alle participanten : inrichtende macht, participatieraad, personeel, ouders (individuele gespreksmogelijkheden, huisbezoeken, voorleggen en ondertekening agenda en taken, maandoverzicht), ouderraad, CLB,... zowel binnen als buiten onze school.
 • Onze klas is geen eiland : we voelen ons betrokken met de hele school, de parochie, de gemeente en de wereld.
 • We willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid, waardenbeleving en engagement