De Wijzer en dé Academie werken samen

De Wijzer en dé Academie werken samen

Redactie KW

Dit schooljaar start de Vrije basisschool De Wijzer een driejarig Kunstkuurtraject. Ze werken hiervoor samen met de Academie van Ieper, afdeling muziek en woord.

De Wijzer en Academie werken samenDirectrice Karoline Vermote van VBS De Wijzer en Nico Logghe van de Ieperse Muziek Academie starten samen het nieuwe project op. (ZB)

"Er zijn dit schooljaar 104 nieuwe kunstkuurtrajecten geselecteerd en wij behoren tot de gelukkigen. Dankzij de extra troef die wij aanbieden met betrekking tot coteachen en diversiteitsdenken, werd ons project door de beoordelingscommissie weerhouden uit een aanzienlijk aantal aanvragen", zegt een trotse directrice Karoline Vermote. "Op een speelse wijze willen we het muzische talent van onze leerlingen ontdekken, prikkelen en laten groeien."

 

Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen de academie en een (lagere) school. "Voor dit project heeft De Wijzer onze academie gecontacteerd. Tijdens diverse overlegmomenten werden de doelen besproken en de snaren gelijkgestemd. We zijn niet aan ons proefstuk toe want we werken al ruim tien jaar samen met de basisschool van Dranouter", zegt Nico Logghe, directeur muziek en woordkunst-drama.

 

Gelijkwaardige partners

"Kunstkuur brengt leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs en leerkrachten uit onze school samen. Als twee gelijkwaardige partners delen ze een klaslokaal en zijn ze samen verantwoordelijk. Daarvoor is een goede planning met duidelijke afspraken nodig. Er wordt een samenwerking uitgewerkt op maat van onze school. Gedurende drie schooljaren komt er wekelijks een leerkracht van het deeltijds kunstonderwijs naar onze school, die met de juf/meester van de klas de lessen plant, voorbereidt, uitvoert, evalueert, bijstuurt, ... In het eerste jaar vooral in de eerste graad, in het tweede jaar de tweede graad en in het derde jaar de derde graad."

 

"Ook de kleuters worden niet vergeten. Zij komen tussendoor aan bod. Het is een totaalpakket en er wordt ingezet op alle muzische domeinen: beeld, muziek, drama, beweging media, enzovoort", verduidelijkt directrice Karoline.

 

Toonmomenten

 

De leraar van de academie komt wekelijks zes uur naar De Wijzer. Er zal in thema's gewerkt worden rond muziek, woord en beeld. "Het gaat vooral over het wederzijds uitwisselen van expertise: de leraar van de academie helpt om de artistieke competenties en het cultureel bewustzijn van de leerlingen te verbreden. Daarnaast kan de leraar van het deeltijds kunstonderwijs veel leren in verband met het aanbieden van zorg op maat voor elke leerling. De expertise van het deeltijds kunstonderwijs om het groeiproces van het kind in kaart te brengen via de artistieke competenties is voor de basisschool dan weer een meerwaarde", klinkt het.

 

"Het project zal geslaagd zijn als iedere leerling geproefd heeft van kunst en cultuur en als de durf om op een podium te staan gegroeid is en zo een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld. Daarnaast hopen we dat zowel de leraar van de basisschool als de leraar van het deeltijds kunstonderwijs buiten hun comfortzone zijn getreden en zo hun competenties hebben verbeterd", aldus academiedirecteur Nico Logghe.

 

"We hopen vooral de kinderen warm te maken voor cultuur. De kinderen krijgen nog meer de kans hun muzische talenten te ontdekken. Via toonmomenten betrekken we ook de ouders en misschien maken we hen warm om de stap te zetten naar dé Academie", besluit leerkracht Koenraad Pauwels. (NVZ)