Foto's

de klassen van 2018-2019

3 september: stap je mee? (photo shoot)

L5 SPORTIEF!

L5: inleefatelier India

L5: muzisch schimmenspel

L4: Muzisch met Slinkachu

Zeeklassen dag 3

1 september 2017

L4: bezoek aan de milieuboerderij

L4: nestkastcontrole