De Wijzer: Nieuws

INSCHRIJVEN

Piramidebouw zesde leerjaar

De grootsten van onze school maakten zich nog wat groter. 

We wensen julie...

Kijkje bij de opnames van ons Kersttoneel...

Bijleren over Covid19 met Marc Van Ranst

Deze morgen sprak Marc Van Ranst de lagere scholen toe met meer uitleg over:

-Wat is een virus, een bacterie?

-Wat is Corona?

-Hoe kan het overgedragen worden?

-Wat is een vaccin?

Het werd een heel boeiende uitleg waar we veel van bijleerden!

Dank je wel, Marc!

LEERLINGENRAAD

Onze leerlingenraad is opnieuw van start gegaan!

In de klas werd op voorhand gebrainstormd over de invulling van de groene speelzone.

Uit elke lagere klas kwamen 2 vertegenwoordigers om de ideeën naar voor te brengen.

Het mag gezegd zijn: we waren onder de indruk van de toffe voorstellen! We nemen die zeker mee!

KOEKJESVERKOOP

ONZE KOEKJESVERKOOP WAS EEN MEGA SUCCES!
EEN GROTE DANKJEWEL VOOR ALLE STEUN!!!
De opbrengst willen we ten goede laten komen van álle leerlingen. We investeren in digitalisering, zowel in het kleuter als in het lager.
Onze kleuterklassen krijgen een interactief digitaal bord, zodat het leren nóg interessanter en actiever wordt. Onze kleutertjes zullen hier gegarandeerd héél veel plezier aan beleven!
En onze leerlingen van K3 en het lager zullen binnenkort kunnen werken in een volledig vernieuwd én uitgebreid computerlokaal.
Deze mooie aankoop kunnen we doen dankzij jullie massale koekjes-aankoop en een extra investering vanuit het schoolbestuur!
EEN WELGEMEENDE DANKJEWEL!!

De Wijzer en dé Academie werken samen

Redactie KW

Dit schooljaar start de Vrije basisschool De Wijzer een driejarig Kunstkuurtraject. Ze werken hiervoor samen met de Academie van Ieper, afdeling muziek en woord.

De Wijzer en Academie werken samenDirectrice Karoline Vermote van VBS De Wijzer en Nico Logghe van de Ieperse Muziek Academie starten samen het nieuwe project op. (ZB)

"Er zijn dit schooljaar 104 nieuwe kunstkuurtrajecten geselecteerd en wij behoren tot de gelukkigen. Dankzij de extra troef die wij aanbieden met betrekking tot coteachen en diversiteitsdenken, werd ons project door de beoordelingscommissie weerhouden uit een aanzienlijk aantal aanvragen", zegt een trotse directrice Karoline Vermote. "Op een speelse wijze willen we het muzische talent van onze leerlingen ontdekken, prikkelen en laten groeien."

 

Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen de academie en een (lagere) school. "Voor dit project heeft De Wijzer onze academie gecontacteerd. Tijdens diverse overlegmomenten werden de doelen besproken en de snaren gelijkgestemd. We zijn niet aan ons proefstuk toe want we werken al ruim tien jaar samen met de basisschool van Dranouter", zegt Nico Logghe, directeur muziek en woordkunst-drama.

 

Gelijkwaardige partners

"Kunstkuur brengt leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs en leerkrachten uit onze school samen. Als twee gelijkwaardige partners delen ze een klaslokaal en zijn ze samen verantwoordelijk. Daarvoor is een goede planning met duidelijke afspraken nodig. Er wordt een samenwerking uitgewerkt op maat van onze school. Gedurende drie schooljaren komt er wekelijks een leerkracht van het deeltijds kunstonderwijs naar onze school, die met de juf/meester van de klas de lessen plant, voorbereidt, uitvoert, evalueert, bijstuurt, ... In het eerste jaar vooral in de eerste graad, in het tweede jaar de tweede graad en in het derde jaar de derde graad."

 

"Ook de kleuters worden niet vergeten. Zij komen tussendoor aan bod. Het is een totaalpakket en er wordt ingezet op alle muzische domeinen: beeld, muziek, drama, beweging media, enzovoort", verduidelijkt directrice Karoline.

 

Toonmomenten

 

De leraar van de academie komt wekelijks zes uur naar De Wijzer. Er zal in thema's gewerkt worden rond muziek, woord en beeld. "Het gaat vooral over het wederzijds uitwisselen van expertise: de leraar van de academie helpt om de artistieke competenties en het cultureel bewustzijn van de leerlingen te verbreden. Daarnaast kan de leraar van het deeltijds kunstonderwijs veel leren in verband met het aanbieden van zorg op maat voor elke leerling. De expertise van het deeltijds kunstonderwijs om het groeiproces van het kind in kaart te brengen via de artistieke competenties is voor de basisschool dan weer een meerwaarde", klinkt het.

 

"Het project zal geslaagd zijn als iedere leerling geproefd heeft van kunst en cultuur en als de durf om op een podium te staan gegroeid is en zo een positieve invloed heeft op hun zelfbeeld. Daarnaast hopen we dat zowel de leraar van de basisschool als de leraar van het deeltijds kunstonderwijs buiten hun comfortzone zijn getreden en zo hun competenties hebben verbeterd", aldus academiedirecteur Nico Logghe.

 

"We hopen vooral de kinderen warm te maken voor cultuur. De kinderen krijgen nog meer de kans hun muzische talenten te ontdekken. Via toonmomenten betrekken we ook de ouders en misschien maken we hen warm om de stap te zetten naar dé Academie", besluit leerkracht Koenraad Pauwels. (NVZ)

welkom!! Hier groeien helden...

2020-2021 Bij ons groeien helden...